Darmowa wysyłka powyżej 200zł

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Jednym z najważniejszych priorytetów Wywrotka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa („my”, lub „Hypeskates.pl”) jest Twoja prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że Dane Osobowe użytkowników naszej strony internetowej oraz wszelkich powiązanych usług są traktowane z poszanowaniem ich podstawowych praw i wolności oraz godności osobistej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad zachowania poufności. Poniżej zatem wyjaśniamy, jak gromadzimy, przechowujemy, udostępniamy oraz wykorzystujemy Twoje dane osobowe, a także określamy sposoby kontrolowania i określania preferencji, jakie masz do dyspozycji, udostępniając swoje dane osobowe. Wszelkie informacje i dane dostarczane przez Ciebie lub w inny sposób zebrane przez nas w związku ze Stroną internetową będą wykorzystywane przez nas zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: ”RODO”) . Oznacza to przede wszystkim, że jakiekolwiek przetwarzanie Danych Osobowych podejmowane przez nas będzie realizowane z zachowaniem zasad wymaganych przepisami prawa. 

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Wywrotka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą: Poznań   (61-144) przy ulicy Bolesława Krzywoustego 72 („Administrator”). Z Administratorem w kwestiach związanych z ochroną Danych Osobowych możesz się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail biuro@hypeskates.pl

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu:

 1. umożliwienia rejestracji i korzystania z usług sklepu internetowego pl  m.in. umożliwiających stworzenie konta, do otrzymywania informacji od Hypeskates.pl  i wysyłania Ci przypomnień w postaci wiadomości e—mail oraz powiadomień;
 2. zawarcia i wykonywania umowy o korzystanie z usług pl m.in. weryfikacji Twojej tożsamości i udzielenia Ci wsparcia, gdy zgubisz lub zapomnisz loginu / hasła do jakichkolwiek usług świadczonych przez Hypeskates.pl po uprzedniej rejestracji; umożliwić Ci stworzenie i utrzymywanie profilu zarejestrowanego użytkownika, do obsługi transakcji i Twoich próśb o wpisanie na listy użytkowników; do kontaktowania się z Tobą w razie konieczności i odpowiadania na Twoje prośby i zapytania, w tym także wiadomości e-mail; do obsługi płatności dokonywanych kartą oraz świadczenia innych usług, którymi jesteś zainteresowany;
 3. rozliczania transakcji, w tym do finalizowania zamówień i dostarczania produktów zakupionych na stronie internetowej oraz świadczenia jakichkolwiek innych ewentualnie zamówionych przez Ciebie usług;
 1. uzyskania informacji o Twoich interakcjach w ramach Hypeskates.pl  w tym szczegółowego opisu wysyłanych zapytań, informacji o przeczytanych artykułach, obejrzanych treściach wideo oraz interakcjach z innymi użytkownikami Hypeskates.pl .
 2. przetwarzania treści użytkownika zamieszczanych przez Ciebie, w tym wiadomości wysyłanych lub otrzymywanych przez Ciebie poprzez Hypeskates.pl  oraz interakcje z Działem Obsługi Klienta;
 3. przetwarzania informacji o czynnościach podejmowanych przez Ciebie na stronie internetowej (np. oglądane przez Ciebie strony lub towary);
 4. przetwarzania danych technicznych, które mogą obejmować adres URL, dane z plików cookie, Twój adres IP, rodzaje urządzeń, z których korzystasz w celu uzyskania dostępu do  Hypeskates.pl  lub połączenia się z nim;
 5. udzielania odpowiedzi na Twoje wnioski, pytania lub reklamacje, w tym także wiadomości e-mail, które nie są związane ze świadczeniem usług.
 1. umożliwienia Tobie wzięcia udziału w akcjach promocyjnych organizowanych lub sponsorowanych przez pl takich jak konkursy, loterie lub promocje i aby  Hypeskates.pl  mogła przeprowadzić te akcje promocyjne zgodnie z warunkami określonymi w ich regulaminach;
 2. marketingowym, promocyjnym i reklamowym, w tym również dla potrzeb marketingu bezpośredniego oraz przeprowadzania analiz, badań, tworzenia statystyk rynkowych lub przeprowadzania ankiet rynkowych, poprzez pocztę elektroniczną, SMS-y, aktywne powiadomienia, wyskakujące banery, komunikatory internetowe, rozmowy telefoniczne ze strony operatora, oficjalne strony Hypeskates.pl  na portalach społecznościowych w odniesieniu do produktów i usług pl i do wysyłania Ci ofert, promocji lub innych informacji o naszych  towarach i usługach;
 3. utworzenia Twojego profilu na naszej stronie internetowej poprzez zbieranie i analizę informacji o wybranych przez Ciebie preferencjach i wyborach dokonanych przez Ciebie na stronie internetowej oraz o Twojej ogólnej aktywności na Stronie internetowej poprzez zastosowanie profilujących plików cookie;
 4. zapewnienia zgodności z przepisami prawa, które nakładają na Hypeskates.pl  obowiązek zbierania lub dalszego przetwarzania określonych rodzajów Danych Osobowych, w tym także przepisów dotyczących konkursów lub loterii w przypadku Twojego udziału w konkursach lub losowaniu nagród na naszej stronie internetowej;
 5. zapobiegania i wykrywania jakichkolwiek nadużyć strony internetowej lub jakichkolwiek przestępczych działań podejmowanych za jej pośrednictwem;
 6. analizy i poprawy jakości świadczonych przez nas usług, udoskonalenia strony internetowej, oceny efektywności działań i usług marketingowych Hypeskates.pl , przeprowadzania analiz statystycznych i demograficznych w odniesieniu do klientów korporacyjnych i zarejestrowanych użytkowników Hypeskates.pl 

Przetwarzanie danych dokonuje się przy zastosowaniu takich procedur, środków technicznych i elektronicznych, które są odpowiednie do ochrony poufności i zapewnienia bezpieczeństwa danych. Obejmuje ono czynności takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, przechowywanie, przeglądanie, opracowanie, modyfikowanie, dobór, pobieranie, dostosowanie, wykorzystywanie, łączenie, usuwanie i niszczenie danych, w tym także łączenie dwóch lub więcej takich czynności.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 1. dane osobowe przetwarzane w celu świadczenia usług, obsługi innych wniosków i promocji będą przechowywane przez Hypeskates.pl przez okres uznany za bezwzględnie konieczny do osiągnięcia takich celów. Informacje będą jednak przechowywane dłużej, jeśli potrzebujemy ich, aby odnieść się do jakichkolwiek roszczeń dotyczących usług, innych wniosków i promocji, a także chronić interesy Hypeskates.pl związane z potencjalną odpowiedzialnością za świadczenie usług, inne wnioski i promocje, w szczególności przechowywać dowody niezbędne do obrony przed roszczeniami;
 2. dane osobowe przetwarzane dla potrzeb marketingu i profilowania będą przechowywane przez Hypeskates.pl  od momentu udzielenia zgody aż do chwili jej cofnięcia.
 3. dane osobowe przetwarzane w celu zapewnienia zgodności z przepisami będą przechowywane przez pl przez okres wymagany w związku z określonymi obowiązkami prawnymi, w wykonaniu których przetwarzane są Dane Osobowe;
 4. dane osobowe przetwarzane w celu zapobieżenia działaniom przestępczym i w celach analizy będą przechowywane przez Hypeskates.pl  tak długo, jak długo jest to bezwzględnie konieczne do realizacji celów, w których zostały zebrane.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo żądania usunięcia danych;
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;
 8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
 9. prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Prawa wymienione w powyżej, za wyjątkiem prawa wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO, można zrealizować m.in. poprzez kontakt na adres, adres mailowy podany na wstępie, lub adres siedziby Administratora z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”.

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora) to:

Wybrane osoby fizyczne upoważnione przez Hypeskates.pl  do przetwarzania Danych Osobowych potrzebnych do podjęcia działań ściśle związanych ze świadczeniem usług (np. utrzymanie techniczne wyposażenia sieciowego i sieci komunikacji elektronicznej); przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, przechowywania danych, wysyłania wiadomości w naszym imieniu, hostingu stron internetowych, zarządzania promocjami, konkursami lub loteriami, obsługą konsumentów, usługami IT związanymi z działaniem Strony internetowej, wysyłaniem wiadomości e-mail), banki, podmioty prowadzące media społecznościowe (np. Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn), jednostki publiczne, organy lub instytucje, którym Dane Osobowe mogą być ujawniane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub wiążącymi nakazami takich jednostek, organów lub instytucji.

W celu zapewnienia zgodności z przepisami zapewniającym ochronę prywatności dzieci w kontekście usług  online, Hypeskates.pl  przetwarza  Dane Osobowe dzieci poniżej 16-ego roku życia, zawierające wyłącznie takie dane, które są nam niezbędne do realizacji usług świadczonych przez  Hypeskates.pl 

Polityka prywatności weszła w życie dnia  27 listopada 2020 roku.

Hypeskates.pl  zastrzega sobie prawo do częściowej lub całkowitej zmiany Polityki prywatności bądź też do aktualizacji jej treści np. w związku ze zmianami w obowiązujących przepisach prawa. Jeśli Hypeskates.pl dokona jakichkolwiek istotnych zmian powiadomi Ciebie za pośrednictwem informacji na tej Stronie internetowej zanim zmiana stanie się skuteczna. Dlatego też Hypeskates.pl  zachęca Cię do regularnego odwiedzania strony z Polityką prywatności w celu zapoznania się z jej najnowszą, zaktualizowaną wersją, abyś miał bieżące informacje na temat tego jak Hypeskates.pl  zbiera i wykorzystuje Twoje Dane Osobowe.